Konwergencja mediów

1. Zagadnienia teoretyczne

- H. Jenkins - "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", Warszawa 2007.

- M. Drożdż - "Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje", „Studia Medioznawcze”, vol. 3(34), 2008.

- K. Kopecka-Piech - "Koncepcje konwergencji mediów", „Studia Medioznawcze”, vol. 3 (46), 2011.

2. Hipermedia i multimedia

- Literatura hipertekstowa - rewolucja czy chaos

-

3. Użytkownicy mediów skonwergowanych

- Pokolenia X, Y i Z - na podstawie własnych poszukiwań

- Adamska K., Publiczność mediów społecznościowych w Polsce, [w:] Publiczność mediów w epoce cyfrowej, .red. A. Jaskiernia i K. Gajlewicz-Korab

- Raport z badania "Nastolatki 3.0" NASK, str. 49-78

- Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media, Rozdział 4.

- Simon Sinek on Millennials in the Workplace - https://www.youtube.com/watch?v=hER0Qp6QJNU

4. Kultura uczestnictwa

- H. Jenkins - "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", Rozdział 4.

- M. Krajewski - "W KIERUNKU RELACYJNEJ KONCEPCJI UCZESTNICTWA W KULTURZE", str. 42-51 *** LINK ***

- A. Pomiankowska - "Kultura uczestnictwa – opoka edukacji medialnej, czy jej zagłada?" *** LINK ***

- Video-kultura uczestnictwa, czyli serwis YouTube i inne.

- Fanfiction, memy i machinima

- Burgess, Jean; Green, Joshua - "YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa", PWN 2011.

5. Opowieść transmedialna

- M. Boczkowska - "Opowieść transmedialna – znak naszych czasów", w: Studia Polonistyczne 2014, nr 2.

- H. Jenkins - "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", Rozdział 3.

- D. Kozera - "Zabawa w transmedia: Trasmedialność opowieści jako wymóg współczesnej kultury" *** LINK ***

6. Inne

- J. Kref - Problemy z konwergencją, „Studia Medioznawcze”, vol. 3(46), 2011

- O. Dąbrowska-Cendrowska - Elementy konwergencji w polskiej telewizji śniadaniowej [w:] "Problemy konwergencji mediów", tom 1, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec 2013.

- M. Harland - Czy narracja lepiej sprzedaje reklamę? *** LINK ***

7. Ostatnie zajęcia

- M. Jachimowski - Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej, „Rocznik Prasoznawczy”, Tom 6 (2012)