Konwergencja mediów

1. Zagadnienia teoretyczne

- H. Jenkins - "Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów", Warszawa 2007.

- M. Drożdż - "Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje", „Studia Medioznawcze”, vol. 3(34), 2008.

- K. Kopecka-Piech - "Koncepcje konwergencji mediów", „Studia Medioznawcze”, vol. 3 (46), 2011.

2. Hipermedia i multimedia

- Literatura hipertekstowa - rewolucja czy chaos

-